Tehnička podrška

Tehnička podrška

Tehnička podrska -Inzenjeri naše firme vam stoje na raspolaganju u vezi bilo kojih problema koji se tiču kako odabira adekvatne opreme, tako i kod problema koji se javljaju u konkretnim praktičnim aplikacijama. Možete nas kontaktirati direktno telefonom, faxom ili mailom, na način koji Vama najviše odgovara.

Telefoni: 011/7445821, 011/7445823, 011/7445824, 064/8224011

e-maili: pin@yubc.net, pinbg@sbb.rs